Welcome to the Welsh School of Anaesthesia

Welcome to the Welsh School of Anaesthesia, providing education and training in Anaesthesia, Intensive Care and Pain Medicine.

We are recognised by the Postgraduate Medical Dean of Health Education and Improvement Wales (HEIW), Royal College of Anaesthetists, Faculty of Intensive Care Medicine and Faculty of Pain Medicine. The School is committed to providing anaesthetic and intensive care medicine training, where the specialist registrar programme offers a training schedule which meets the standards and experience required, with successful completion resulting in the award of a single or dual CCT.

A wide variety of anaesthetic and intensive care medicine training opportunities are provided within the hospitals of the school, so whilst there is an emphasis on broad-based sub-specialty training, specific schedules can be designed to cater for a trainees particular career interest. The school also encourages trainees to gain experience overseas, and there are opportunities available for flexible training pathways.

Croeso i Ysgol Anaestheteg Cymru, yn darparu addysg a hyfforddiant yn Anaestheteg, Gofal Dwys a Meddygaeth Poen.

Rydym yn cael ein cydnabod gan y Coleg Brenhinol Anesthetig a Deon yr Ysgol Addysg Feddygol a Deintyddol Ôl-raddedig Cymru. Mae'r ysgol yn ymrwymo i ddarparu rhaglen o hyfforddiant ym maes anesthetig sydd yn cwrdd â'r safonau ac yn cynnig y profiad disgwyliedig i ateb gofynion y Coleg ac yn arwain at dystysgrif CCT.

Mae ystod eang o gyfleoedd ar gael yn ysbytai'r Ysgol. Tra bod pwyslais ar ddarparu hyfforddiant eang a chytbwys, rydym hefyd yn gallu addasu'r rhaglen i ateb gofynion a diddordebau arbennig. Bydd cyfleoedd i ymestyn eich profiad trwy drefni waith tramor. Hefyd mae darpariaeth i'r rhai sydd eisiau gweithio llai na llawn amser.